Καλοηθης Oγκος Nεφρου

Καλοήθης όγκος νεφρού

Ένας όγκος στο νεφρό δεν είναι πάντα κακοήθης (καρκινικός). Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται ένας καλοήθης όγκος νεφρού ο οποίος είναι αντιμετωπίσιμος. Οι καλοήθεις όγκοι στα νεφρά παρουσιάζουν διαφορετικά είδη με ποικιλία συμπτωμάτων. Η διάγνωση ενός όγκου στο νεφρό μπορεί να επιφέρει ανησυχία στον ασθενή. Ωστόσο, ένας όγκος στο νεφρό δεν είναι πάντα καρκίνος νεφρού. Πολλοί παράγοντες μπορούν να καθορίσουν το αν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη όγκο. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγεται και η ηλικία του ατόμου καθώς, βάσει των υπαρχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, ο κίνδυνος ένα όγκος στο νεφρό να είναι καρκίνος αυξάνεται με την ηλικία, ιδίως μετά τα 60-65 έτη. Σε άτομα νεαρότερης ηλικίας, συχνότερα ο όγκος στο νεφρό είναι καλοήθης. Σε γενικές γραμμές, όσο μικρότερη είναι η μάζα που παρατηρείται στο νεφρό, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να είναι καλοήθης

Καλοηθης ογκος νεφρου: Συχνοτερα ειδη

Ανάλογα το είδος του καλοήθους όγκου νεφρού, παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Το πλέον σύνηθες είδος είναι το θηλώδες νεφρικό αδένωμα. Αποτελεί έναν μικρό και αργά εξελισσόμενο όγκο στο νεφρό. Ωστόσο, τα αίτια εμφάνισής του είναι δεν είναι γνωστά. Σε άτομα ηλικίας από 70 ετών και άνω, υπολογίζεται πως το 40% αυτών εμφανίζουν κάποιο θηλώδες αδένωμα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ασθενείς που παρουσιάζουν θηλώδες αδένωμα κάνουν μακροχρόνια αιμοκάθαρση. Επίσης σύνηθες είναι σε ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών. Μάλιστα, η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη πολλαπλών κύστεων στο νεφρό χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται συμπτώματα.

Ένα άλλο είδος καλοηθών όγκων των νεφρών είναι τα ογκοκυττώματα. Αποτελούν ένα ποσοστό περίπου 5% όλων των νεφρικών νεοπλασμάτων των ενηλίκων. Τα ογκοκυττώματα ξεκινούν από τα κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων, δηλαδή των δομών των νεφρών στις οποίες συγκεντρώνονται τα ούρα για να οδηγηθούν προς τους ουρητήρες και την κύστη.

Ένας ασθενής μπορεί να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα ογκοκυττώματα, στον ένα ή και στους δύο νεφρούς. Ενίοτε, οι όγκοι αυτοί εντοπίζονται ταυτόχρονα με έναν καρκινικό όγκο του νεφρού.

Τα ογκοκυττώματα στην πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ενδέχεται ωστόσο να μεγαλώσουν σημαντικά σε μέγεθος. Επιπλέον, η ανάπτυξή τους δεν περιορίζεται στους νεφρούς καθώς μπορεί να εκδηλωθούν και σε άλλα όργανα του σώματος. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες. Η συχνότερη ηλικία εμφάνισής τους είναι γύρω στα 60 έτη.

Σπανιοτεροι καλοηθεις ογκοι του νεφρου

Πέραν από το θηλώδες νεφρικό αδένωμα και τα ογκοκυττώματα, ένας καλοήθης όγκος νεφρού μπορεί να ανήκει σε κάποια σπανιότερη κατηγορία όγκων. Συνοπτικά, οι σπανιότεροι καλοήθεις όγκοι του νεφρού είναι:

  • Αγγειομυολίπωμα
  • Αποτελείται από λιπώδη ιστό, αιμοφόρα αγγεία και μυϊκό ιστό. Είναι σπάνιος όγκος ωστόσο παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς που πάσχουν από οζώδη σκλήρυνση.
  • Ινώματα
  • Αναπτύσσονται στον ινώδη ιστό μέσα ή γύρω από το νεφρό. Συναντώνται συχνότερα στις γυναίκες και η αιτία εμφάνισής τους είναι άγνωστη.
  • Λιπώματα
  • Αντίστοιχα με τα ινώματα, τα λιπώματα αναπτύσσονται στα λιπώδη κύτταρα των νεφρών ή γύρω από αυτά. Η ανάπτυξή τους είναι συχνότερη στις μεσήλικες γυναίκες.

Καλοηθης ογκος νεφρου – Αντιμετωπιση

Ένας καλοήθης όγκος νεφρού αντιμετωπίζεται κατά κόρον χειρουργικά, με την αφαίρεσή του. Το μέγεθος του εκάστοτε όγκου θα καθορίσει αν θα χρειαστεί μερική ή ριζική νεφρεκτομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, ο όγκος αντιμετωπίζεται δια ψήξεως (κρυοπηξία) ή θερμότητας (καυτηριασμός). Επιπλέον, ο ασθενής μπορεί να υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία, για να παρακολουθείται η εξέλιξη του καλοήθους όγκου. Ο όγκος θα αφαιρεθεί αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ειδικότερα σε ασθενείς με αγγειομυολίπωμα μπορεί να εφαρμοστεί και αρτηριακός εμβολισμός. Η θεραπεία αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει την αιμορραγία στο νεφρό.

Για αποφυγή σύγχυσης του καλοήθους όγκου με καρκίνο, ο γιατρός ενδέχεται να συστήσει εξ’ αρχής χειρουργική αφαίρεση του όγκου, ο οποίος στη συνέχεια ελέγχεται κυτταρολογικά. Επικοινωνήστε με τον Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο Δρ. Σπυρίδωνα Μαρτίνη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καλοήθεις όγκους των νεφρών.

ΕικοινωνίαΕικοινωνία