Κυστεολιθοτριψια με Laser

kysteolithotripsia-me-laser

Η Κυστεολιθοτριψία Laser είναι μια ιδιαίτερα απλή και αναίμακτη διαδικασία κατακερματισμού των λίθων ουροδόχου κύστης.

Μια συχνή επιπλοκή της υπερτροφίας του προστάτη είναι η λιθίαση της ουροδόχου κύστης. Οι λίθοι στην ουροδόχο κύστη δημιουργούνται από στάσιμα ούρα που παραμένουν καθώς εμποδίζονται από διόγκωση του προστάτη ή από στενώσεις στην ουρήθρα.

Πλέον η αντιμετώπιση της είναι πολύ εύκολη με την διαδικασία της κυστεολιθοτριψίας, με χρήση του laser λιθοτρίπτη. Μέσω της ουρήθρας χωρίς τομή εισέρχεται δια του κυστεοσκοπίου η ίνα του laser και υπό άμεση όραση κατακερματίζεται ο λίθος. Δεν απαιτείται νοσηλεία.

ΕικοινωνίαΕικοινωνία