Λαπαροσκοπικη Διορθωση Κιρσοκηλης

Ρομποτική αποκατάσταση κιρσοκύλης με τη μέθοδο da vinci

Η λαπαροσκοπική διόρθωση κιρσοκήλης είναι μια σχεδόν αναίμακτη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.

Η κιρσοκήλη είναι η κατάσταση κατά την οποία οι βαλβίδες των  φλεβών που επιτρέπουν την αντίστροφη κίνηση του αίματος από τις μεγάλες φλέβες προς τις μικρές και το αντίστροφο, ανεπαρκούν. Έτσι συγκεντρωνεται αίμα στον όρχι, συχνά στον αριστερό, με αποτέλεσμα να λιμνάζει και να μην επιτρέπει την ανανέωση με αρτηριακό αίμα.

Η κιρσοκήλη προκαλεί υπογονιμότητα και αυτή είναι η κύρια αιτία που οδηγεί στην αντιμετώπισή της. Η λαπαροσκοπική διόρθωση  κιρσοκήλης είναι μια σύντομη, αναίμακτη και σχετικά εύκολη επέμβαση. Απαιτεί ελάχιστο χρόνο νοσηλείας και σχετικά σύντομη αποκατάσταση (3 περίπου ημέρες).

ΕικοινωνίαΕικοινωνία