Λαπαροσκοπικη Ριζικη Νεφρεκτομη, Νεφροουρητηρεκτομη

Λαπαροσκοπική Ριζική Νεφρεκτομή

Η λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που δεν απαιτεί μεγάλες χειρουργικές τομές αλλά πραγματοποιείται μέσω οπών, όπου ο χειρουργός εισάγει το λαπαροσκόπιο, ένα ειδικό οπτικό εργαλείο.

Πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς που αφαιρούν ολόκληρο τον νεφρό μαζί με τον όγκο του καθώς και το επινεφρικό λίπος.
Η επέμβαση έχει άριστα αποτελέσματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα ασθενών με καρκίνο στους νεφρούς.

Αντίστοιχα, ο καρκίνος του ουροθηλίου, της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού, αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά. Εκτός λοιπόν της ολικής αφαίρεσης του προσβεβλημένου νεφρού, αφαιρείται και ο ουρητήρας (πραγματοποιείται λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή).

Μετά τη λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή, ο ασθενής ανάλογα με την περίπτωση, νοσηλεύεται μία με δύο ημέρες και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μόνος του διάφορες λειτουργίες, καθώς και να σιτησθεί από την πρώτη μέρα. Μετά από μία εβδομάδα μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις συνηθισμένες του δραστηριότητες.

Δείτε επίσης: Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή da Vinci

ΕικοινωνίαΕικοινωνία