Συστροφή όρχεως

sistrofi_orxeos

Η συστροφή του όρχεως αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση, καθώς κατατάσσεται ως η συχνότερη οξεία ουρολογική κατάσταση που απαιτεί άμεση παρέμβαση. Ο όρχις, που κρέμεται από μια δομή γνωστή ως σπερματικός τόνος, περιλαμβάνει αρτηρίες, φλέβες, νεύρα και λεμφαγγεία. Όταν υπάρχει συστροφή, ο όρχις υφίσταται περιστροφή άνω των 180° γύρω από τον άξονά του. Η περιστροφή αυτή διαταράσσει τη ροή του αίματος προς τον όρχι, οδηγώντας σε σταδιακή ισχαιμία, νέκρωση και τελικά ατροφία. Η έγκαιρη θεραπεία είναι υψίστης σημασίας, ιδανικά εντός των πρώτων έξι ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν και η συστροφή μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, εμφανίζεται συχνότερα σε βρέφη κατά τον πρώτο χρόνο και σε έφηβα αγόρια ηλικίας 12-18 ετών. Ωστόσο, μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και στην ενδομήτρια ζωή.

Συστροφή όρχεως: Συμπτώματα και διάγνωση

Τα συμπτώματα της συστροφής όρχεως περιλαμβάνουν οξύ και έντονο πόνο, οίδημα και ερυθρότητα στον προσβεβλημένο όρχι. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να παρουσιάσουν ναυτία, εμετό και πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα. Η διάγνωση βασίζεται συνήθως στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και στην κλινική εξέταση από γιατρό. Η πρόκληση έγκειται στη διάκριση της συστροφής από την οξεία φλεγμονή των όρχεων και της επιδιδυμίδας (οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα), οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια συμπτώματα. Το υπερηχογράφημα οσχέου, ειδικά το έγχρωμο υπερηχογράφημα (triplex), μπορεί συχνά να επιβεβαιώσει τη διαταραγμένη αιματική ροή του οσχέου και να αποκλείσει τη φλεγμονή. Ωστόσο, όταν επικρατεί αβεβαιότητα, η χειρουργική διερεύνηση του οσχέου καθίσταται αναγκαία για την αποκατάσταση της συστροφής.

Από τι προκαλείται η συστροφή όρχεως;

Η συστροφή όρχεως εμφανίζεται σε δύο μορφές:

  1. Εξωελυτροειδική
  2. Ενδοελυτροειδική

Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξή της:

  • Δυσμορφία τύπου πλήκτρου καμπάνας ( bell-clapper abnormality)
  • Επιμήκυνση του μεσόρχιου
  • Σύσπαση του κρεμαστήρα μυός
  • Ιδιοπαθής συστροφή (η ακριβής αιτία παραμένει απροσδιόριστη)

Άλλες παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κρυψορχίας (μη κατερχόμενοι όρχεις στα αγόρια κατά τη γέννηση), το τραύμα στη βουβωνική χώρα ή στο όσχεο και η έντονη σωματική δραστηριότητα, μπορούν επίσης να προδιαθέσουν τα άτομα σε συστροφή.

Αντιμετώπιση συστροφής όρχεως

Στα νεογνά, η θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση του νεκρωμένου όρχεως, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του υγιούς για την αποφυγή μελλοντικής συστροφής. Η διάσωση του όρχεως καθίσταται αδύνατη λόγω ενδομήτριας συστροφής. Αντίθετα, στα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, η άμεση χειρουργική διερεύνηση του όσχεου είναι απαραίτητη για την επανατοποθέτηση και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του όρχεως. Η χρήση θερμών επιθεμάτων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης βοηθά σημαντικά στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος. Εάν ο όρχις κριθεί βιώσιμος, καθηλώνεται στο όσχεο με ραφές. Ο αντίθετος όρχις καθηλώνεται επίσης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος συστροφής. Σε περιπτώσεις ισχαιμικής νέκρωσης, ο προσβεβλημένος όρχις αφαιρείται και ταυτόχρονα καθηλώνεται ο υγιής. Στη συνέχεια, συχνά κατά τη διάρκεια της προεφηβείας, τοποθετείται μόσχευμα σιλικόνης στη θέση του αφαιρεθέντος όρχεως, αντιμετωπίζοντας ψυχολογικές και αισθητικές ανησυχίες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι εάν η χειρουργική επέμβαση καθυστερήσει πέραν των 6-8 ωρών, το ποσοστό διάσωσης του όρχεως πέφτει στο 55-85%. Μια καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 24 ώρες οδηγεί αναπόφευκτα σε νέκρωση, καθιστώντας αναγκαία την αφαίρεση του μη βιώσιμου όρχεως, ο οποίος μπορεί να ασκήσει παθολογικές επιδράσεις στον υγιή μέσω αυτοάνοσων μηχανισμών. Τέλος, ενήλικες με ιστορικό μονόπλευρης συστροφής έχουν εμφανίσει μειωμένη γονιμότητα, η οποία πιθανότατα αποδίδεται:

  • στον τραυματισμό
  • σε προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις που προδιαθέτουν σε μη φυσιολογική παραγωγή σπέρματος
  • στην ανάπτυξη αυτοάνοσων μηχανισμών λόγω της μη αφαίρεσης του νεκρωμένου όρχεως

Η συστροφή όρχεως αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό. Πλήττει κυρίως παιδιά και εφήβους. Απαιτεί ταχεία διάγνωση και χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη της νέκρωσης του οργάνου και των πιθανών επιπτώσεων στη μελλοντική γονιμότητα του ατόμου.

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε συμπτώματα συστροφής, επικοινωνήστε άμεσα με τον Ουρολόγο Σπυρίδωνα Μαρτίνη. Ο Δρ. Μαρτίνης, μέσω ενδελεχούς αξιολόγησης της κλινικής εικόνας σας, θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

ΕικοινωνίαΕικοινωνία