ΔΙΟΥΡΙΘΡΙΚΗ ΕΞΑΧΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ LASER (GREEN LIGHT)

eksahnwsh-prostath

Εξάχνωση Προστάτη Laser (GREEN LIGHT) έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με τη μέθοδο TURIS.

Η συγκεκριμένη μέθοδος κερδίζει συνεχώς έδαφος σε Αμερική και Ευρώπη και θεωρείται το ίδιο αποτελεσματική με την TURP και την TURIS Plasma και με όλα τα πλεονεκτήματα μιας ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου.

Επιπροσθέτως ενδείκνυται για ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή την οποία αδυνατούν να διακόψουν.

Μόνο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν μπορεί να ληφθεί βιοψία καθώς δεν υπάρχει ιστός για ιστολογική επιβεβαίωση. Συνεπώς εάν υπάρχει υπόνοια καρκίνου του προστάτη θα πρέπει πριν από την επέμβαση να πραγματοποιείται βιοψία.

Δείτε και την Διουριθική Εξάχνωση Προστάτη TURIS Plasma.

ΕικοινωνίαΕικοινωνία